آزمایشگاه مدار الکتریکی ۱

آزمایشگاه مدار الکتریکی 1ازمایشگاه مدار الکتریکی ۱

فرمت : pdf (قابل کپی)
تعداد صفحات: ۴۸

فهرست مطالب:
– مباحث مقدماتی مانند اسیلوسکوپ،مقاومت،خزن،سلف،اندازه گیری و بردبورد ۱ و….   موازی RLC – مدار
 ۲ – محاسبه مقاومت داخلی منبع تغذیه
 ۳ SUPERPOSITION – بررسی قضیه جمع آثار
 ۴ – قضیه انتقال توان ماگزیمم
۵ THEVENIN – تئوری تونن
 ۶ TIME CONSTANTS – ثابت های زمانی
 ۷ RC – پاسخ فرکانسی مدار
 ۸ RL – پاسخ فرکانسی مدار
 ۹ ۵۵۵ – تایمر
 ۱۱  سری RLC – مدارهای ۱۱

در تهیه این گزارش کار از نرم افزار  استفا ده شده و تمامی  ORCAD PSPICE تحلیل ها و نمودارهای این متن به کمک این نرم افزار به دست آمده است!
دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.