این جزوه ارزشمند بطور فشرده ۳۰ کانی مهم را از منظر ویژگی های میکروسکوپی همچون سیستم تبلور، علامت نورانی، رنگ و چندرنگی، شکل، کلیواژ، برجستگی، بیرفرژانس، خاموشی، علامت طولی، ماکل، تجزیه و… مورد مقایسه و بررسی قرار می دهد.

جزوه آموزشی آزمایشگاه کانی شناسی

جزوه-آموزشی-آزمایشگاه-کانی-شناسیجزوه آموزشی آزمایشگاه کانی شناسیدانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.