تلویزیون اینترنتی

تلویزیون اینترنتیتلویزیون اینترنتی

تعدادصفحات:۱۳
فرمت word (قابل ویرایش)

پژوهشی درباره ی تاریخچه- OTT-تلویزیون اینترنتی در ایران و جهان-پروتکل ها-مزایا و جذابیت آن-خدمات یکپارچه iptv , ارائه ی پیشنهادات نوآورانه درباره ی آن.
دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.