ترجمه سیستم اطلاعات بیمارستانی

ترجمه سیستم اطلاعات بیمارستانی

ترجمه مقاله انگلیسی

Medical-ethics-for-radiology-student

عوامل موفقیت، شکست و بهبود سیستم اطلاعات بیمارستانی

تعداد صفحات ترجمه شده : ۷ صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :۴ صفحه  pdf
دانلود متن انگلیسی

ترجمه قسمتی از متن :

برای نتیجه گیری، مفهوم سازی و مبنای شواهد برای موفقیت یا شکست سیستم اطلاعات بیمارستانی در سطح پایینی می باشد. هر دو نیاز به تقویت دارند. تمام چیزی که می توان گفت این می باشد که داده ها حداقل اشاره ای به این موضوع دارند که میزان شکست و موفقیت برای سیستم سلامت بیمارستانی به طور قابل توجهی خارج از محدوده با نسبت های گزارش شده از بررسی سیستم اطلاعات کلی نمی باشند.

دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.