شواهد چند ژنی برای گونه های دلفین bottlenose در جنوب استرالیا

قیمت:۱۴۰۰۰۰ریال

 

 

 

موضوع :

ترجمه مقاله شواهد چند ژنی برای گونه های دلفین bottlenose در جنوب استرالیا

  فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

 

  1. مقدمه

مطالعات ژنتیکی و مولکولی می تواند برای ارزیابی کردن روابط گونه ها و برای حل کردن ابهامات طبقه بندی به مقدار زیادی مورد استفاده قرار بگیرد. این حالت به طور خاص برای گونه های پنهان یا مرموز که گونه های مجزایی هستند که گاهی اوقات از نظر تشخیص دادن مورفولوژیکی دشوار هستند به کار برده می شود. یک گروه که به طور موثر مورد بررسی قرار گرفته است Cetacea می باشد. برای مثال، دو گونه جدید اخیرا براساس داده های مولکولی با عنوان وال اقیانوس آرام جنوبی و Eubalaena  و Costero, Satalia guianensis پیشنهاد شده اند.

خانواده Delphinidae بزرگ ترین خانواده بال داران در مقایسه با ۳۶ گونه دلفین و وال های دندان دار کوچک است که داشتن اختلافاتی را اخیرا نشان داده اند. به علت این انشعابات و اختلافات زمان کمی برای گسترش یافتن و توسعه خصوصیات قابل تشخیص، طبقه بندی کردن درون خانواده وجود دارد که بسیار دشوار هم می باشد. طبقه بندی خویشاوندان درون یک تحت خانواده مربوط به Delphinidae به طور خاص تاکنون به عنوان یک مساله غیر قابل حل باقی مانده است که در آن هیچ خصوصیات مورفولوژیکی مشخصی برای تشخیص جنس و تعداد گونه ها در تحت خانواده ها وجود ندارد. در Delphinidae طبقه بندی دلفین های Bottlenose جنس های Tursiops در بیشتر موارد مرسوم تر می باشد. گونه های مختلفی اساسا در این جنس ها توصیف شده اند. علاوه بر این t. Truncatus تنها گونه هایی هستند که اخیرا در وضعیت های خاصی در اقیانوس هند حفظ شده اند. در آفریقا جنوبی دو گونه براساس تفاوت در طول پوزه، نقطه های روی شکم، اندازه در بین دیگر خصوصیات قابل تشخیص بودند. به هر حال، طبقه بندی T. aduncus به عنوان یک گونه مجزا از T. truncatus اخیرا در زمان تغییرات طولی بر روی اندازه و خصوصیات مورفولوژیکی تعیین شده بر روی دلفین های استرالیایی صورت گرفت. این تا زمان تکامل نژادی سیتوکروم جامع b مربوط به خانواده دلفین ها صورت نگرفت که T. aduncus مجددا در این وضعیتن به عنوان یک گونه موجود در نظر گرفته شد. این مطالعه نشان می دهد که جنس های Tursiops از نژادهای مختلفی هستند و این که دلفین های bottlenose از نوع T. aduncus دارای نزدیکی های بیشتری با گونه های Stenella و دلفیتن های رایج گونه Delphinus دارند که رایج تر از گونه دلفین T. truncatus است. نویسندگان پیشنهاد می کنند که تا زمانی که طبقه بندی به صورت کامل برای تحت خانواده های Delphinidaeبررسی نشده است، نام های کلی باید اشاره گردد در حالی که T. aduncus به عنوان گونه هایی موجود می باشد. شواهد کلی برای وضعیت های طبقه بندی T. aduncus نشان دهنده تایید شدن این گونه توسط ناحیه کنترلی mtDNA در گونه های دلفین موجود در آب های چین است. این یافته ها توسط مطالعات مورفولوژیکی و استخوان شناسی نیز مورد ارزیابی قرار گرفتند.

پروژه کارشناسی ارشد

فایل محتوای:

  1. اصل مقاله لاتین ۸ صفحه  Elsevier
  2. متن ورد ترجمه شده بصورت کاملا تخصصی و قابل ویرایش ۱۰ صفحه

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

Leave a Reply

Your email address will not be published.