ترجمه مقاله برآورد سن از طریق چهره

ترجمه مقاله برآورد سن از طریق چهره

ترجمه مقاله انگلیسی

ترکیب سنی و برآورد سن از طریق چهره

Age-Synthesis-and-Estimation-via-Faces

تعداد صفحات ترجمه شده : ۴۲ صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :۱۹ صفحه  pdf
دانلود متن انگلیسی

ترجمه قسمتی از متن :

مقدمه

به عنوان ” پنجره ای به سمت روح بشر ” چهره انسان اطلاعات قابل قبول مهمی را در ارتباط با خصوصیات فردی منتقل می کند. خصوصیات انسانی توسط مشخصه های چهره همانند هویت فردی، حالت چهره، جنسیت، سن، اصالت نژاد، و ژست، توجه زیادی را در دهه های گذشته از بخش های آکادمیکی و صنعتی به سمت خود معطوف داشته، از این رو تکنیک پردازش نمای چهره کاربردهای زیادی را در حوزه تصویر و گرافیک کامپیوتری ایجاد کرده است. دو مشکل اساسی در ارتباط با پیشرفت این تکنیک ها، الهام دهنده می باشد.

دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.