تحلیل تاریخی انصار و مهاجران در عهد خلفای راشدین

تحلیل-تاریخی-انصار-و-مهاجران-در-عهد-خلفای-راشدینپایان نامه کارشناسی ارشد رشته تاریخ و معارف اسلامی، چکیده: در این پژوهش به بررسی تحلیل تاریخی انصار و مهاجران در عهد خلفای راشدین پرداخته و به بررسی اینکه، انصار و مهاجرین چه نقشی در گسترش و تثبیت اسلام داشته‌اند، و همچنین بافت جمعیتی و سیاسی انصار و مهاجرین چه تغییراتی در زمان خلفای راشدین پیدا …دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.