تحقیق ازدواج سالم

تحقیق-ازدواج-سالمتحقیق کامل بررسی ازدواج موفق و سالم، مقدمه: ازدواج یکی از رویدادهای مهم زندگی است واز نظر اجتماعی به عنوان پیوندی با ثبات و هدفمند میان زن و مرد شناخته می شود. هر چند ازدواج به عنوان یک عمل ارادی تابع خواست، تمایلات و دیدگاه های فردی است اما زندگی اجتماعی انسان و روابط پیچیده او با پیرامونش، …دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.