بررسی کارکرد و ساختار اینورترها و کاربرد آنها در صنعت

بررسی-کارکرد-و-ساختار-اینورترها-و-کاربرد-آنها-در-صنعتپروژه رشته برق الکترونیک، بخشی از متن: اینوترها به دو دسته تقسیم می شوند: ۱) اینوترهای تک فاز و ۲) اینورترهای سه فاز. که خود آنها نیز بسته به نوع کموتاسیون تریستورها به چهار قسمت تقسیم می شوند. الف. اینوتر با مدولاسیون عرض پالس (PWM)، ب. اینوتر با مدار تشدید، پ. اینوتر با کموتاسیون کمکی، ت. اینوتر..دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.