استراتژی های یادگیری

استراتژی-های-یادگیریمقاله ترجمه شده به همراه متن انگلیسی با عنوان learning strategies، بخشی از متن: استراتژی های یادگیری بر اساس نوع یادگیری دارای هشت نوع است که به تشریح آنها پرداخته می شود. شش مورد اول این استراتژی ها با توجه به نوع یادگیری انتخاب می شود و کاربرد دو نوع آخر برای انواع مواد یادگیری عمومیت دارد. …دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.