دانلود آهنگ فرانسوی Les amis از Julie Zenatti با ترجمه

جهت دانلود آهنگ کلیک کنید:

دانلود آهنگ Les amis

دوستان Les amis 

سال های سرخوشی و  On a passe l’épreuve  

بیخیالی را گذراندیم  des années d’insouciance 

بدون جراحت چندانی  sans trop de cicatrices. 

سرگردان ماندیم On en garde le vertige. 

شاهد ازدواج  On assiste au mariage 

اولین دوستانمان بودیم  de nos 1ers amis. 

شنیدیم که  On a entendu dire 

فرزندانشان رشد کردند  que les enfants ont grandi, que 

و خوشبختی در جای خودش قرار دارد  le bonheur a sa place 

در مقابل چشمان ما.  au bord de nos yeux. 

ردی از بعضی رنجش ها  Certaines peines ont aussi déposé 

به جا مانده.  quelques traits. 

خنده بر لب  Et le sourire aux lèvres, 

کودکی خود را تجسم کردیم  on évoque notre enfance. 

واقعا اتفاق دیگری رخ نداده است  On n’a vraiment rien vu venir.  

در چشم بر هم زدنی  En quelques battements de cils, 

زمان میگذرد و زندگی جاریست  même le temps passe, la vie défile. 

خاطرات زیادی ساختیم  On a tellement de souvenirs. 

واقعا اتفاق دیگری رخ نداده است  On n’a vraiment rien vu venir. 

در چشم بر هم زدنی  En quelques battements de cils, 

خود را مقابل آیینه می بینیم  on se retrouve devant la glace, 

 با خاطراتی سی ساله  déjà 30 ans de souvenirs.

سی سال خاطره  déjà 30 ans de souvenirs. 

دوستانی برای زندگی  Des amis pour la vie, 

و داستانی جاودانه  une histoire pour toujours. 

وعده هایی که داده شد  On s’était tout promis et 

و آنچه واقعا اتفاق افتاد  on a tenu le coup. 

اما بهرحال زندگی وجود داشت  Mais il y a eu la vie et puis, 

با راهی طولانی در پیش  son très long cours. 

سال ها گذشتند Les années sont passées, 

دوستانمان رفتند.  des amis sont partis. 

افراد جدیدی  Les autres sont restés, 

به جمع ما پیوستند  de nouveaux sont venus. 

خوشحال بودیم  On a été heureux 

و گاهی غمگین  et quelques fois déçus. 

ولی خیال نمیکردیم  On n’imaginait pas 

که گاهی باید ببخشیم  si souvent pardonner. 

واقعا اتفاق دیگری رخ نداده است  On n’a vraiment rien vu venir. 

در چشم بر هم زدنی  En quelques battements de cils, 

زمان میگذرد و زندگی جاریست  notre temps passe, la vie défile. 

خاطرات زیادی ساختیم  On a tellement de souvenirs. 

واقعا اتفاق دیگری رخ نداده است On n’a vraiment rien vu venir. 

در چشم بر هم زدنی En quelques battements de cils, 

چنانکه زمان میگذرد notre temps passe, 

سی سال خاطره déjà 30 ans de souvenirs. 

خاطرات زیادی ساختیم On a tellement de souvenirs. 

سال ها گذشتند Les années passent, 

دوستان جدیدی آمدند، زندگی گذشت  les amis restent, la vie défile. 

واقعا اتفاق دیگری رخ نداده است On n’a vraiment rien vu venir. 

در چشم بر هم زدنی En quelques battements de cils, 

زمان میگذرد و زندگی جاریست notre temps passe, la vie défile. 

خاطرات زیادی ساختیم On a tellement de souvenirs. 

واقعا اتفاق دیگری رخ نداده است On n’a vraiment rien vu venir. 

در چشم بر هم زدنی En quelques battements de cils, 

چنانکه زمان میگذرد notre temps passe, 

با خاطراتی سی ساله déjà 30 ans de souvenirs. 

سی سال خاطره déjà 30 ans de souvenirs. 

واقعا اتفاق دیگری رخ نداده استOn a tellement de souvenirs. 

ترجمه آهنگ کار خودم هست و کپی برداری با ذکر منبع بلامانع هست. 

دانلود آهنگ فرانسوی Les amis از Julie Zenatti با ترجمه

جهت دانلود آهنگ کلیک کنید:

دانلود آهنگ Les amis

دوستان Les amis 

سال های سرخوشی و  On a passe l’épreuve  

بیخیالی را گذراندیم  des années d’insouciance 

بدون جراحت چندانی  sans trop de cicatrices. 

سرگردان ماندیم On en garde le vertige. 

شاهد ازدواج  On assiste au mariage 

اولین دوستانمان بودیم  de nos 1ers amis. 

شنیدیم که  On a entendu dire 

فرزندانشان رشد کردند  que les enfants ont grandi, que 

و خوشبختی در جای خودش قرار دارد  le bonheur a sa place 

در مقابل چشمان ما.  au bord de nos yeux. 

ردی از بعضی رنجش ها  Certaines peines ont aussi déposé 

به جا مانده.  quelques traits. 

خنده بر لب  Et le sourire aux lèvres, 

کودکی خود را تجسم کردیم  on évoque notre enfance. 

واقعا اتفاق دیگری رخ نداده است  On n’a vraiment rien vu venir.  

در چشم بر هم زدنی  En quelques battements de cils, 

زمان میگذرد و زندگی جاریست  même le temps passe, la vie défile. 

خاطرات زیادی ساختیم  On a tellement de souvenirs. 

واقعا اتفاق دیگری رخ نداده است  On n’a vraiment rien vu venir. 

در چشم بر هم زدنی  En quelques battements de cils, 

خود را مقابل آیینه می بینیم  on se retrouve devant la glace, 

 با خاطراتی سی ساله  déjà 30 ans de souvenirs.

سی سال خاطره  déjà 30 ans de souvenirs. 

دوستانی برای زندگی  Des amis pour la vie, 

و داستانی جاودانه  une histoire pour toujours. 

وعده هایی که داده شد  On s’était tout promis et 

و آنچه واقعا اتفاق افتاد  on a tenu le coup. 

اما بهرحال زندگی وجود داشت  Mais il y a eu la vie et puis, 

با راهی طولانی در پیش  son très long cours. 

سال ها گذشتند Les années sont passées, 

دوستانمان رفتند.  des amis sont partis. 

افراد جدیدی  Les autres sont restés, 

به جمع ما پیوستند  de nouveaux sont venus. 

خوشحال بودیم  On a été heureux 

و گاهی غمگین  et quelques fois déçus. 

ولی خیال نمیکردیم  On n’imaginait pas 

که گاهی باید ببخشیم  si souvent pardonner. 

واقعا اتفاق دیگری رخ نداده است  On n’a vraiment rien vu venir. 

در چشم بر هم زدنی  En quelques battements de cils, 

زمان میگذرد و زندگی جاریست  notre temps passe, la vie défile. 

خاطرات زیادی ساختیم  On a tellement de souvenirs. 

واقعا اتفاق دیگری رخ نداده است On n’a vraiment rien vu venir. 

در چشم بر هم زدنی En quelques battements de cils, 

چنانکه زمان میگذرد notre temps passe, 

سی سال خاطره déjà 30 ans de souvenirs. 

خاطرات زیادی ساختیم On a tellement de souvenirs. 

سال ها گذشتند Les années passent, 

دوستان جدیدی آمدند، زندگی گذشت  les amis restent, la vie défile. 

واقعا اتفاق دیگری رخ نداده است On n’a vraiment rien vu venir. 

در چشم بر هم زدنی En quelques battements de cils, 

زمان میگذرد و زندگی جاریست notre temps passe, la vie défile. 

خاطرات زیادی ساختیم On a tellement de souvenirs. 

واقعا اتفاق دیگری رخ نداده است On n’a vraiment rien vu venir. 

در چشم بر هم زدنی En quelques battements de cils, 

چنانکه زمان میگذرد notre temps passe, 

با خاطراتی سی ساله déjà 30 ans de souvenirs. 

سی سال خاطره déjà 30 ans de souvenirs. 

واقعا اتفاق دیگری رخ نداده استOn a tellement de souvenirs. 

ترجمه آهنگ کار خودم هست و کپی برداری با ذکر منبع بلامانع هست. 

داستان صوتی کودکان: خرگوش مخملی قسمت اول

جهت دانلود رایگان قسمت اول کلیک کنید:

خرگوش مخملی قسمت اول

جهت شنیدن بقیه این داستان از طریق تلگرام یا ایمیل یا نظرات سایت با من در تماس باشید:

تلگرام: آی دی تلگرام

ایمیل: fa.man1990@yahoo.comاین داستان هفت قسمت دارد و قیمت آن جمعاً پنج هزار تومن است. 

داستان صوتی کودکان: خرگوش مخملی قسمت اول

جهت دانلود رایگان قسمت اول کلیک کنید:

خرگوش مخملی قسمت اول

جهت شنیدن بقیه این داستان از طریق تلگرام یا ایمیل یا نظرات سایت با من در تماس باشید:

تلگرام: آی دی تلگرام

ایمیل: fa.man1990@yahoo.comاین داستان هفت قسمت دارد و قیمت آن جمعاً پنج هزار تومن است. 

زندگی نامه سانتیاگو کالاتراوا

سانتیاگو کالاتراوا – پروژه و تحقیق اصول و مبانی معماری و شهرسازی
قیمت: 3,500 تومان
در این مطلب به طور نسبتا فشرده و جامع به زندگی و خصوصا زندگی حرفه ای معمار برجسته سانتیاگو کالاتراوا پرداخته شده.

سبک کاری و سبک معماری مورد توجه وی بررسی گردیده است .

اشکال و فرم ها و مصالح مورد علاقه وی بررسی شده است.

ظرافت و سادگی

برخی از آثار وی بررسی و معرفی گردیده اند:

طرح توسعه موزه هنری میلواکی
همچنین فرودگاه سوندیکا و بیلبو
پل جیمز در دوبلین
تالار کنفرانس تنریفه در سانتاکروز
ساختمان هنرها و علوم در شهر والنسیا
مرکز سمفونی آتلانتا
مجموعه ورزشی المپیک آتن – یونان
برج پیچنده

در ضمن منابع تحقیق هم بطور کامل ذکر شده اند.

دروس اسما کم ارزشی مثل اصول و مبانی معماری و شهرسازی می توانند برای بالا کشیدن معدل دانشجو اثربخش باشند و تجربه شده تحویل تحقیق های بدین گونه حتی بدون درخواست استاد در نمره بشدت اثربخش می باشد . با پرداخت کمترین هزینه معدل خود را بالا بکشید.

فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش
تعداد صفحات: 25

خرید        سوال از فروشنده

زندگی نامه سانتیاگو کالاتراوا

سانتیاگو کالاتراوا – پروژه و تحقیق اصول و مبانی معماری و شهرسازی
قیمت: 3,500 تومان
در این مطلب به طور نسبتا فشرده و جامع به زندگی و خصوصا زندگی حرفه ای معمار برجسته سانتیاگو کالاتراوا پرداخته شده.

سبک کاری و سبک معماری مورد توجه وی بررسی گردیده است .

اشکال و فرم ها و مصالح مورد علاقه وی بررسی شده است.

ظرافت و سادگی

برخی از آثار وی بررسی و معرفی گردیده اند:

طرح توسعه موزه هنری میلواکی
همچنین فرودگاه سوندیکا و بیلبو
پل جیمز در دوبلین
تالار کنفرانس تنریفه در سانتاکروز
ساختمان هنرها و علوم در شهر والنسیا
مرکز سمفونی آتلانتا
مجموعه ورزشی المپیک آتن – یونان
برج پیچنده

در ضمن منابع تحقیق هم بطور کامل ذکر شده اند.

دروس اسما کم ارزشی مثل اصول و مبانی معماری و شهرسازی می توانند برای بالا کشیدن معدل دانشجو اثربخش باشند و تجربه شده تحویل تحقیق های بدین گونه حتی بدون درخواست استاد در نمره بشدت اثربخش می باشد . با پرداخت کمترین هزینه معدل خود را بالا بکشید.

فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش
تعداد صفحات: 25

خرید        سوال از فروشنده

معاون اجرایی مدارس ویژه ارتقاء رتبه شغلی عالی فرهنگیان بازنشسته

معاون اجرایی مدارس ویژه ارتقاء رتبه شغلی عالی فرهنگیان بازنشسته

قیمت:150000ریال

موضوع :

معاون اجرایی مدارس ویژه ارتقاء رتبه شغلی عالی فرهنگیان بازنشسته

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

راهکارهای آموزشی و پرورشی معاونت اجرایی

مقدمه

تعریف و مفهوم مدیریت

وظایف مدیر آموزشی

اهمیت برنامه ریزی برای معاونت اجرایی مدارس

اصل احترام در معاونت اجرایی

برنامه ریزی برای ساعات تفریح دانش آموزان

برنامه ریزی فروشگاه مصرف دانش اموزان

شوراها و انجمن های مدرسه

برنامه ریزی برای نماز جماعت مدرسه

شورای معلمان

برنامه ریزی برای انتخاب دبیران و کادر اداری

قاطعیت معاونت اجرای آموزشگاهی

برنامه ریزی برای اقامه نماز جماعت دانش آموزان و همکاران

طرح تشکیل شورای کلاسی

سیاست های فرهنگی مدرسه

پیشنهادات راهبردی برای معاونت اجراییان

عوامل موثر بر بهبود معاونت اجرایییت مدارس دوره متوسطه

نتیجه گیری


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید