گزارش کارآموزی پارک

قیمت:۲۸۰۰۰ریال

 

موضوع:

گزارش کارآموزی پارک جنگلی تلار قائم 

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه ……………………………………………………………………….

۱

چکیده ………………………………………………………………………

۳

معرفی استان مازندران ……………………………………………

۴

معرفی شهرستان قائمشهر ……………………………………….

۵

وسعت جنگل‌های قائمشهر ……………………………………….

۸

تعریف پارک‌های جنگلی …………………………………………..

۱۰

هدف از تأسیس پارک های جنگلی ……………………………

۱۰

پارک جنگلی طبیعی ………………………………………………….

۱۲

پارک جنگلی مصنوعی ……………………………………………..

۱۲

تأسیسات پارک های جنگلی ……………………………………..

۱۳

پارک جنگلی محل تفریح و تفرج ……………………………….

۱۵

اکوتوریسم ………………………………………………………………

۱۶

توریسم ……………………………………………………………………

۱۷

مشاهده عملی……………………………………………………………

۱۸

پیشنهادات ………………………………………………………………..

۱۹

منابع ………………………………………………………………………..

۲۰

 

 

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

Leave a Reply

Your email address will not be published.