کارآموزی کارگاه الکترونیک

کارآموزی کارگاه الکترونیک

کارآموزی عیب یابی مدارات الکتریکی

فرمت : pdf (قابل کپی)
تعداد صفحات: ۲۴

در طی این دوره کاراموزی در خصوص عیب یابی می خواهیم یک جمع بندی از تکنیک های عیب یابی تمامی انواع ابزارهای
الکترونیکی را شرح دهیم .بدون توجه به اینکه که درباره چه مداری صحبت می کنیم،یک روش منطقی برای پیدا کردن و
تصحیح یک ایراد وجود دارد و ان این است که،برای مثال در هر ابزار یا سیستمی باید بدانید که چگونه وسیله ای را مورد بررسی
قرار دهید تا بفهمید که هر مدار به طور عادی چگونه کار می کند.

فهرست مطالب:

دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.