پایان نامه صنعت بیمه و گستردگی خدمات

عنوان پایان نامه : بررسی صنعت بیمه و گستردگی خدمات

نوع فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : ۴۰۰

قیمت : ۱۸۰۰۰ تومان


بیمه آتش سوزی

قدیمترین رشته بیمه، رشته بیمه باربری است در حالی که بیمه آتش سوزی، به تدریج از سده هفدهم تا نوزدهم شناخته شده است آتش سوزی بزرگ لندن در سال ۱۶۶۶ زمانی به وقوع پیوست که وسایل اطفای حریق هنوز در مراحل ابتدایی بود و هیچگونه پوشش بیمه آتش سوزی درجامعه به چشم نمی خورد. نخستین اداره آتش سوزی در انگلستان در سال ۱۶۸۰ تأسیس شد و متعاقب آن شرکت هند این هند  در سال ۱۶۹۶ و اداره آتش سوزی سان  در سال ۱۷۱۰ پدید آمدند. سرانجام آتش سوزی بزرگ لندن باعث ایجاد شرکت بیمه هامبرگرجنرال  شد که این شرکت و شرکت سان، دو شرکت بیمه‌ای هستند که هنوز وجود دارند و فعالیت می کنند. در نتیجه وقوع انقلاب صنعتی در سده هجدهم که به پیدایش کارخانه‌ها، انبارها، کشتیها، ماشین آلات و غیره انجامید، شرکتهای بیمه آتش سوزی متعددی از جمله لویدز لندن تأسیس شدند…

قرارداد بیمه آتش سوزی

قرارداد بیمه آتش سوزی توافقی است بین بیمه‌گذار از یک سو، و بیمه‌گر از دیگرسو که به صورت بیمه نامه، متجلی می شود. بدین قرار که بیمه‌گر در مقابل دریافت وجهی که حق بیمه نامیده می شود، متعهد می گردد که زیانهای مالی بیمه‌گذار را برای اموال بخصوصی که مشخص گردیده و اموال بیمه شده نامیده می شود، در مدت معین بر اثر خطر آتش سوزی یا خطرهای دیگر که بیمه شده اند جبران کند. تعهد بیمه‌گر محدود به مبلغی است که به آن مبلغ بیمه شده اطلاق می شود. از ضروریات بیمه آتش سوزی آن است که بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر باید پیشنهاد و قبولی قطعی رد و بدل شود. همچنین نفع بیمه پذیر بیمه‌گذار قانونی باشد و بیمه‌گذار کلیه اطلاعات خود را برای ارزیابی خطر در اختیار بیمه‌گر قرار دهد و از اظهارات خلاف واقع بپرهیزد…

فهرست :

بیمه های اشیاء و مسئولیت
بیمه آتش سوزی
بیمه اعتبار
بیمه حمل و نقل دریایی
بیمه هواپیما
بیمه مهندسی
بیمه محصولات کشاورزی
بیمه اتومبیل
بیمه های مسئولیت مدنی
بیمه زیان پولی
بیمه تضمین
بیمه عدم النفع
بیمه صداقت و امانت کارکنان
بیمه اتکایی
بیمه اشخاص
بیمه حوادث
بیمه عمر
ضمیمه: متن کامل قانون بیمه
فهرست منابع

دانلود پایان نامه صنعت بیمه و گستردگی خدمات

Leave a Reply

Your email address will not be published.