پاورپوینت اصلاح توت فرنگی

قیمت:۳۴۰۰۰ریال

عنوان مقاله :

پاورپوینت اصلاح توت فرنگی

تعدادصفحات .۳۴

قالب بندی : پاورپوینت

قیمت :۳۴۰۰

گونه های عمده کشت شده توت فرنگی هیبریدی لز دوگونه بومی فراگاریا چلیونسیس وفراگاریا ویرجینیانا به نام فراگاریا اناناسا است.

پرورش دهندگان توت فرنگی روی بهبود واصلاح سازگاری های محلی کیفیت میوه،سود مندی وحاصل خیزی ومقاومت به بیماری تمرکزکرده اند.

عامل بیماری های مهم درجهان پوسیدگی سیاه توت فرنگی و ویرتیسیلیم هستند.

سیستم های نشانگر درتوت فرنگی برای نقشه برداری لینکاژ ژنهاQTL ودیگرکارکترهای مختلف ومتعدد میوه گسترش پیدا کرده اند.

فهرست:

عنوان مقاله : اصلاح توت فرنگی

گیاه شناسی

موقعیت و آب و هوا

موقعیت و آب و هوا

مراقبت های لازم بعد از کاشت

برداشت و بسته بندی توت فرنگی

ازدیاد توت فرنگی

بیماری کپک خاکستری

پیش رس کردن توت فرنگی

زیست شناسی

تاریخچه اصلاح وبهسازی

گل دهی ومیوه دهی

کیفیت میوه

جمع آوری

سازگاری با جمع اوری کننده های مکانیکی

سیستم پرورشی

گرده افشانی

جوانه زنی

اصول ارزیابی

روش های بیو تکنولوژیکی برای بهبود ژنتیک

نقشه برداری ژنتیکی وآنالیز


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

Leave a Reply

Your email address will not be published.