نقشه های اجرایی طراحی پروژه ساخت قسمت اول گیربکس (جعبه دنده) ماشین تراش

نقشه-های-اجرایی-طراحی-پروژه-ساخت-قسمت-اول-گیربکس-(جعبه-دنده)-ماشین-تراشنقشه های اجرایی طراحی پروژه ساخت قسمت اول گیربکس (جعبه دنده) ماشین تراش با جزییات دقیق و درفت از همه ی قطعات با استفاده از برنامه کتیا ه تمام نقشه های قطعات با استفاده از علایم و اختصارات مکانیکی رسم شده است با دقیق ترین شرایط مکانیکی موجود با نقشه های درفت.دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.