نظریه ها و مفاهیم ارتباطات اجتماعی

نظریه-ها-و-مفاهیم-ارتباطات-اجتماعیتاریخ تحقیق در ارتباط ، در واقع تاریخ تحقیق در تأثیرات است که خود نشان دهنده اهمیت تأثیرات در مطالعات ارتباطات است . این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در ۶۴ صفحه می باشد.دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.