نویسنده این کتاب بسیار ارزشمند آون هیوز می باشد. فصول آن شامل:عصر تغییر،الگوی سنتی اداره امور دولتی،مدیریت دولتی نوین،نقش دولت،موسسه عمومی،خط مشی عمومی و تجزیه و تحلیل خط مشی،مدیریت استراتژیک،مدیریت سیستم داخلی سازمان،مدیریت دولتی در کشورهای در حال توسعه،نتیجه گیری است.

خلاصه کتاب مدیریت دولتی نوین

خلاصه-کتاب-مدیریت-دولتی-نوینخلاصه کتاب مدیریت دولتی نویندانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.