لیست شرکتهای شرکت کننده در نمایشگاه غذایی ۹۴

لیست-شرکتهای-شرکت-کننده-در-نمایشگاه-غذایی-94لیست شرکتهای شرکت کننده به همراه تلفن، توضیحات: این فایل شامل اسامی شرکتهای شرکت کننده در نمایشگاه صنایع غذایی سال ۱۳۹۴ به همراه شماره تلفن کارخانه می باشد. اگر دفتر مرکزی هم داشتند شماره تلفن آن نیز موجود است.دانلود فایل

2 Replies to “لیست شرکتهای شرکت کننده در نمایشگاه غذایی ۹۴”

Leave a Reply

Your email address will not be published.