عوامل تشدید مجازات در فقه وحقوق

عوامل-تشدید-مجازات-در-فقه-وحقوق چکیده امروزه کیفیت و حدود تاثیر عوامل تشدید بر مجازات، در حقوق جزا از مباحث قابل توجه و جدی است؛از نظر فقه امامیه، عوامل متعددی در تشدید مجازات دخیل است و شرایط زمانی و مکانی و روانی و… بدون شک فرق بسیار در میان مجازات افراد ایجاد می‏کند. ع…دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.