طرح توجیهی تولید چراغ قوه پلاستیکی

قیمت:۱۱۵۰۰۰ریال

موضوع:

طرح توجیهی تولید چراغ قوه پلاستیکی

     فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تولید چراغ قوه پلاستیکی

فصل اول : چکیده نتایج بررسی های فنی و مالی و اقتصادی طرح تولید چراغ قوه پلاستیکی

فصل دوم : کلیات

(۱-۲ ) تعریف . ویژگیها و مشخصات محصول

(۲-۲) .چگونگی و میزان به کار گیری و مقایسه با کالاهای قابل جانشین

(۳-۲) قیمت و امکان فروش

فصل سوم: بررسی ها و برآوردهای فنی

(۱-۳) ارزیابی رو شهای مختلف تولید و گزینش روی بهینه

(۲-۳)تشریح فرآیند منتخب و نمودار گردش مواد

(۳-۳) کنترل کیفیت

(۴-۳)ظرفیت ، برنامه تولید . شرایط عملکرد واحد

(۵-۳)مواد اولیه واحد

(۶-۳) دستگاهها و تجهیزات خط تولید

(۷-۳) خدمات و تاسیسات عمومی مورد نیاز

(۸-۳) نیروی انسانی

(۹-۳) مساحت های مورد نیاز

(۱۰-۳) برنامه زمانبندی اجرای طرح

فصل چهارم : بازار و بازار یابی

فصل پنجم : بررسی های مالی و اقتصادی

(۱-۵) برآورد سرمایه درگردش احداث واحد

(۲-۵) برآورد هزینه های مربوطه سرمایه ثابت

(۳-۵) کل سرمایه گذاری و تسهیلات بانکی

(۴-۵) هزینه های تولید

(۵-۵) برآورد کل هزینه های سالیانه

(۶-۵) قیمت فروش و سود سالیانه محصولات

(۷-۵) صورت های مالی و شاخص های اقتصادی طرح

(۸-۵) ارزیابی مالی و اقتصادی طرح

· پرسشنامه تاسیس واحد تولیدی صنایع کوچک

· صورت مالی طرح

· شاخص های اقتصادی

 

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

Leave a Reply

Your email address will not be published.