طراحی کنترل کننده مدرن برای تقویت کننده عملیاتی

طراحی-کنترل-کننده-مدرن-برای-تقویت-کننده-عملیاتیپروژه و پایان نامه کامل رشته مهندسی برق، چکیده: هدف از این پروژه بررسی مراحل طراحی یک کنترل کننده برای تقویت کننده عملیاتی (Op-Amp) با استفاده از روش های کنترل مدرن می باشد. این سیستم دارای یک ورودی و یک خروجی است چنین سیستمی را SISO می گویند. (Single Input , Single Output) برای انجام این عمل …دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.