سیستم خبره فازی عصبی

سیستم خبره فازی عصبی

ترجمه مقاله انگلیسی

یک سیستم خبره فازی عصبی برای تشخیص

A Hybrid Fuzzy – Neural Expert System for Diagnosis

تعداد صفحات ترجمه شده : ۱۵ صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :۱۲ صفحه (ورد)
دانلود متن انگلیسی

ترجمه قسمتی از متن :

مقدمه:

روشهای تکراری شناسایی و ارزیابی پدیده خاص را کار تشخیصی می نامند ،که یکی از کاربردهای اصلی برای هوش مصنوعی (AI) می باشد. با توجه به اینکه رنج وسیعی از چنین کاربرهای تشخیصی وجود دارد . اگرچه رنج وسیعی از چنین کاربردهای تشخیصی در پزشکی وجود دارد ولی این بخش مورد توجه استفاده کنندگام از هوش مصنوعی قرار دارد.

دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.