سمینار جامع درباره خنک کاری لایه ای توربین ها با فرمت WORD

سمینار-جامع-درباره-خنک-کاری-لایه-ای-توربین-ها-با-فرمت-wordدر سمینار حاضر، پس از شناسایی روشهای مختلف خنک کاری پره توربین، اعتبار روش حل خنک کاری لایه ای بیان شده، سپس به بیان پارامتر های مهم و تاثیر گذار بر آن پرداخته شده استدانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.