در راستای یکی از اهداف سایت ما مبنی بر کمک به آسان کردن مسیر شما عزیزان برای وارد شدن به کار بر آن شدیم یک سلسله بحث هایی در زمین شغل و کار انجام دهیم. شاید بتوانیم کمکی حتی کوچک به شما عزیزان انجام داده باشیم.

همیشه ما در پیش خود این فکر را می کنیم چرا شغل؟

 چرا کار؟

 چرا تلاش و دوندگی؟

چرا یک سری افراد کار می کنند و یک سری نه؟

درآمد خوب چیست؟

چه درآمدهایی ما را به آرامش می رساند؟

 آیا باید از صفر شروع کنم؟

 آیا راهی برای میانبر هست؟

 و هزاران آیا و چرایی دیگر…

به راستی ما در این دنیای بزرگ دنبال چه هستیم؟؟؟ برای ورود به بحث و قبل از اینکه توضیحاتی داده شود ابتدا به سوالات بالا خوب فکر کنیدو جواب هایی به خودتان دهید. ببینید تا چه اندازه برای خودتان قابل قبول است. آیا واقعا این جواب شما جواب درستی هست یا خیر؟؟؟ آیا می توان جواب بهتری به این سوالات داد؟؟؟ بعد از پاسخ به این سوالات و تامل در آن یک برگه بردارید و تمام اهدافی که از رفتن به سر کار دارید را یاداشت کنید و به هر کدام از این اهداف الویت بگذارید و امتیاز دهید. 

 

ادامه دارد

Leave a Reply

Your email address will not be published.