فهرست محتوا آنچه باید در ساختن خانه ها بدانیم نوع، کمیت و کیفیت مصالح باد بندها تیر و ستون های بتنی یک بتن ایده آل شکل هندسی نقشه ساختمان ارتفاع ساختمان شرایط زمین محل احداث پی سازی مراحل ساخت فنداسیون ساختمانهای اسکلت فلزی : نکات فنی واجرایی مربوط به گودبرداری (خاکبرداری) : نکات فنی واجرایی مربوط به خاکریزی وزیرسازی فنداسیون : نکات فنی واجرایی بتن مگر : نکات فنی واجرایی قالب بندی فنداسیون : نکات فنی واجرایی آرماتور بندی وبتن ریزی : چگونگی اجراء ونصب پیچهای مهاری (بولت)وصفحه کف ستونی : الف : صفحه کف ستونی (Baseplate) : انواع اتصال ستون به شالوده : روش نصب پیچ های مهاری : به طور کلی دو روش برای نصب پیچهای مهاری وجود دارد : روش اول : روش دوم : روش سوم : ب ) نصب پیچ های مهاری پس از بتن ریزی شالوده : محافظت از کف ستون ها وپیچ های مهاری (مهره وحدیده) : نکات کلی در اجرای اسکلت فلزی درز انبساط : درز انقطاع : نحوه اتصال ستون فلزی با آجر کاری : ستون وجزئیات اجرایی آن : شکل ستون ها : الف :نیمرخ (پروفیل ) نورد شده ب) مقاطع مرکب : علل استفاده از مقاطع مرکب در ستونها : چگونگی ساخت ستون (مقاطع مرکب) : شیوه ساخت ستون به طریقه دوبله کردن : شیوه ساخت ستون با یک ورق سراسری روی بالها : ساخت ستون به روش قید (بست اتصال) : ستونها با مقاطع دایره ای : طویل کردن ستونها : نحوه طویل کردن ستونها : انواع اتصال ستون به فنداسیون در قاب سوله : ۱ـ اتصال خطی مفصلی یا ریلی : ۲ـ اتصال نقطه ای یا کفشکی : ۳ـ اتصال پیچی یا مفصلی ساده : انواع اتصال در گوشه : ۱ـ End plate 2ـ ورق کششی ممان مقاوم ۳ـ اتصال معروف به اتصال ساعتی : شاهتیرها (پلها) : ساخت پلها وشاهتیرها : اتصال چند پل در یک محل به ستون : ـ روش نصب پلها در طبقات : ـ روشهای اتصال پل به پل : ـ عمل زبانه کردن در تیرها وپلها : تیرها تیرهای لانه زنبوری : هدف از ساختن تیرهای لانه زنبوری : محاسن ومعایب تیر لانه زنبوری : روشهای مختلف برش تیرآهن : – تیر پوشش : – زبانه کردن تیرهای پوشش : ـ اتصال تیر پوشش به پل به وسیله نبشی : ـ مهار کردن تیرهای پوشش : ـ لقمه ها وپرکننده ها : ـ هدف از طویل کردن پلها وتیرهای پوشش : روش اجرای طویل کردن تیرها : سینه بندها: بادبندها : شیوه نصب بادبندها : چگونگی اتصال کنسولهای غیر ممتد : چگونگی اتصال کنسول با دستک : وسایل نصب : ۲۲۳ نکته اجرایی ساختمان

دانلود تحقیق کمک پایان نامه ملزومات و ملاحظات در ساختن خانه ها

دانلود-تحقیق-کمک-پایان-نامه-ملزومات-و-ملاحظات-در-ساختن-خانه-هادانلود تحقیق کمک پایان نامه با موضوع ملزومات و ملاحظات در ساختن خانه ها که شامل ۵۴ صفحه و بشرح زیر میباشد: نوع فایل : Wordدانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.