طرح توجیهی و کارآفرینی پفک نمکی

طرح توجیهی و کارآفرینی پفک نمکیطرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی پفک نمکی

تعداد صفحات: ۱۲ صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)
موضوع طرح : تولید پفک نمکـی

خلاصه طرح
ظرفیت : ۴۰۰ تن در سال
سرمایه گذاری کـل: ۷/۱۳۸۹ میلیون ریال
سهم آورده متقاضی: ۷/۱۳۹ میلیون ریال
سهم تسهیلات: ۱۲۵۰ میلیون ریال
دوره بازگشـت سرمایه: شش و نیم ماه
میزان اشتغالزایی : یازده نفر
دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.