دانلود داده های نسبت کیو (Q) توبین

دانلود داده های نسبت کیو (Q)  توبین

دانلود داده های نسبت کیو Q توبین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  از سال ۸۹ الی ۹۳

دسته: حسابداری- مدیریت مالی- اقتصاد
فرمت:Excel

ئئوری Q  که نخستین بار در سال ۱۹۶۹توسط یک اقتصاددان به نام جیمز توبین به منظور ارزیابی پروزه های سرمایه گذاری از نسبت ارزش بازار شرکت به ارزش دفتری دارایی های شرکت استفاده نمود که این نسبت به شاخص Qتوبین (Qتوبین  ساده) شهرت یافت .این تئوری هم اکنون به عنوان تئوری پذیرفته شده در بخش سرمایه گذاری ها است. هدف توبین برقراری یک رابطه علت و معلولی بین شاخص Qتوبین و میزان سرمایه گذاری انجام شذه توسط شرکت بود بطوریکه اگر شاخص Qتوبین محاسبه شده برای شرکت بزرگتر از عدد یک باشد، شرکت انگیزه زیادی برای سرمایه گذاری و رشد دارد.اگر نسبت Qتوبین کوچکتر از یک باشد، نشان دهنده آن است که شرکت وضعیت مطلوبی ندارد و سرمایه گذاری درآن متوقف خواهد شد. فایل حاظر شامل داده های مربوط به نسبت Q توبین ۱۳۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای فاصله زمانی ۵ ساله بین سالهای ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۳ می باشد که می توان از آن برای تجزیه و تحلیل پایان نامه ها و مقالات دانشگاهی رشته های حسابداری، مدیرت مالی و اقتصاد استفاده نمود. در تهیه این فایل از صورتهای مالی ۵ ساله ۱۳۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است.

دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.