بررسی سواد

قیمت:۱۰۰۰۰۰ریال

موضوع:

بررسی سواد

     فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعدادصفحات:۴۸

« فصل اول »

مقدمه

اهمیت موضوع:

مسئله تحقیق

بیان موضوع:

هدف تحقیق:

فرضیات تحقیق:

سئوال تحقیق:

روش انجام تحقیق:

جامعه آماری:

روش جمع آوری اطلاعات:

تعریف علمی مفاهیم و متغیرهای مورد مطالعه:

سواد: (Literacy)

آموزش بزرگسالان: (Adult Education)

نهضت سوادآموزی

خودشکوفایی: (Self-Actualization)

بالغ و رشید (Alult)

انگیزه پیشرفت (Achierement motire)

آموزش بزرگسالان:

آموزش پایه بزرگسالان (Adult Basie Education)

آموزش مداوم آموزش پیگیر (Lifelong Education, Permanent Education)

ادبیات تحقیق

سابقه پژوهشی موضوع

۱- عوامل شخصی

۲- عوامل خانوادگی

۳- عوامل خارجی

۴- عوامل هوشی

در این تحقیق، نوسوادان از نظر سواد قبلی به ۳ دسته تقسیم شده اند:

فعالیتهای کمیته پیکار جهانی با بی سوادی به سه دوره تقسیم شده است:

« فصل سوم »

روش پژوهش

« فصل چهارم »

یافته های پژوهش

تفسیر و نتیجه گیری

پیشنهادات:

 

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

Leave a Reply

Your email address will not be published.