الگوی تدریس

  الگوی تدریس

  الگوی تدریس چیست؟

 
فرمت: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل: ۶۰

قسمتی از متن:
الگو، معمولاً به نمونه کوچکی از یک شیء یا به مجموعه ای از اشیای بیشمار گفته می شود که ویژگیهای مهم و اصلی آن شیء بزرگ یا اشیاء را داشته باشد. الگوی تدریس، چهارچوب ویژه ای است که عناصر مهم تدریس در درون آن قابل مطالعه است. انتخاب یک الگوی تدریس، بستگی به نوع آگاهی معلم از فلسفه و نگرشهای تعلیم و تربیت خواهد داشت.
تدریس یک فرآیند است و فعالیتی است که در داخل یک الگو صورت می پذیرد، الگوهای تدریس متعددی توسط صاحبنظران معرفی شده اند که به مهمترین آنها اشاره خواهیم کرد. 

فهرست

الگوی تدریس چیست
انواع روش های تدریس
آموزش به وسیله کامپیوتر
مراحل اجرای روش سخنرانی.
مراحل اجرای الگو.
روش تدریس الگوی گانیه
نتیجه گیری

دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.