جنون و را هکارهی پیشگیری از حالت خطرناک در فقه و اصول

جنون-و-را-هکارهی-پیشگیری-از-حالت-خطرناک-در-فقه-و-اصول جنون و راه کارهای پیشگیری از حالت خطرناک آن در فقه و حقوق چکیده: تعریف فقه و لغت و حقوق از جنون به زوال عقل و ادراک مبطل نظریه استناد جنون به حلول ارواح شیاطین در کالبد مبتلایان به این بیماری بوده و نظریه ارتباط جنون با طب و نوعی بیماری اختلال در …دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.