ترجمه مقاله ردپای فرهنگ و تمدن مصر باستان

ترجمه مقاله ردپای فرهنگ و تمدن مصر باستان

ترجمه مقاله انگلیسی

Traces of Ancient Egyptian Culture & Civilization in the story of Samak-e „Ayyar

ردپای فرهنگ و تمدن مصر باستان در داستان سمک عیار

 

تعداد صفحات ترجمه شده : ۱۹ صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :۱۹ صفحه pdf
دانلود متن انگلیسی

ترجمه قسمتی از متن :

تاکنون به تاثیر فرهنگ مصر باستان بر فرهنگ و ادب مردمی ایران توجه چندانی نشده، حال آن که می ‌دانیم مصر در دوران هخامنشیان در دو نوبت، طی سلسله‌های بیست و هفتم و سی و یکم، به مدت در مجموع ١٣٢ سال یکی از ساتراپ‌های ایران بوده و در دوران ساسانیان نیز چند سالی ایرانیان بر این کشور حکومت می‌کرده‌اند. آنگاه که کمبوجیه سلسله‌ بیست و هفتم موسوم به فراعنه‌ پارسی را بنیان نهاد، از آغاز نظام سلطنتی در مصر بیش از دو هزار و چهارصد سال می‌گذشت.

دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.