تاریخ هنر اسلامی در عصر زندیه

تاریخ-هنر-اسلامی-در-عصر-زندیهمقاله و تحقیق بررسی تاریخ هنر اسلامی در عصر زندیه، بخشی از مقدمه: زندیان یا زندیه یا دودمان زند نام سلسله ای ایرانی و لر تبار است و میان فروپاشی افشاریان تا برآمدن قاجار به درازای چهل و شش سال در ایران بر سر کار بودند. این سلسله به سردمداری کریم خان زند از طایفه زند از سال ۱۱۶۳ هجری قمری در ایران ..دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.