تاریخچه و اهداف تأسیس کانون اصلاح و تربیت

تاریخچه-و-اهداف-تأسیس-کانون-اصلاح-و-تربیتبزهکاری کودکان نوجوانان و روشهای خاص اصلاح و تربیت آنان با توجه به شرایط سنی و اجتماعی و علل و انگیزه های غالبا متفاوت بزهکاری در این قشر با سایر بزهکاران بزرگسال ، موجب نگرش و توجه جرم شناسان و جامعه شناسان و مددکاران اکثر جوامع شده ..دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.