بررسی سبک یادگیری و خودکارآمدی در دانشجویان

بررسی-سبک-یادگیری-و-خودکارآمدی-در-دانشجویانپروژه و پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی، مقدمه: آموزش و یادگیری واژه هایی عجین اند که هر کدام دیگری را تداعی می کنند. هماهنگ کردن این دو با هم هدف عمده تحقیقات مختلفی در دهه‌های اخیر بوده است. یادگیری وآموزش محصول عوامل مرکب و پیچیده ای از ویژگیها ی یادگیرنده گرفته تا عوامل محیطی و … دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.