بررسی ساختار و نحوه عملکرد سیستم های کنترل صنعتی

بررسی-ساختار-و-نحوه-عملکرد-سیستم-های-کنترل-صنعتیپروژه رشته برق الکترونیک، بخشی از چکیده: در هر صنعتی اتوماسیون سبب بهبود تولید می گردد که این بهبود هم در کمیت ومیزان تولید موثر است و هم در کیفیت محصولات.هدف از اتوماسیون این است که بخشی از وظایف انسان در صنعت به تجهیزات خودکار واگذار گردد. در یک سیستم اتوماتیک عملیات شروع، تنظیم و توقف فرایند …دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.