اقدامات تأمینی و تربیتی و پیشگیری از جرم

اقدامات-تأمینی-و-تربیتی-و-پیشگیری-از-جرم مقدمه اقدامات تأمینی برای اولین بار در سال ۱۹۰۲ میلادی در قانون کشور نروژ پیش بینی شد. سپس در سال های ۱۹۰۸، ۱۹۳۰، ۱۹۲۷، ۱۹۳۳ به ترتیب در کشورهای انگلستان، بلژیک، سوئد، اسپانیا و آلمان نظام دوگانه اقدامات تأمینی مجازات ها پذیرفته و به اجرا درآمد. بل…دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.